GJØR DU

BJØRNETJENESTER?

mestring gir selvtillit og glede

 

Gjør du bjørnetjenester? 

Det er fort gjort i vår iver etter å være snille, å overta aktiviteter for mennesker i hverdagen vår. Alt dette er gjort i beste mening, men det kan gjøre personen mer inaktiv og man kan gå glipp av gleden ved å mestre selv. I ytterste konsekvens kan man miste en ferdighet når man slutter å gjøre den.

 

Omsorg kan vises gjennom å hjelpe andre, men det kan også vises gjennom oppmuntring og støtte til å mestre selv. Å være bevisst hvilke bjørnetjenester vi gjør, er viktig for at vi ikke skal overta oppgaver unødvendig.

 

 

Mestring i hverdagen er viktig uansett alder og funksjonsnivå

«Venner prøver ofte å hjelpe meg inn og ut av bilen, og dette blir bare tull synes jeg. Jeg klarer det mye bedre selv»

-Ole Petter Rabbersvik