Bjørnetjenester

En bjørnetjeneste er «tjeneste» med negative konsekvenser, egentlig en ikke-tjeneste. Ordet henspiller på en fabel av franskmannen Jean de La Fontaine (1621–1695). Fabelen forteller om en bjørn som ville jage en flue fra sin herres nese med en stein, men kom i skade for å knuse herrens hode (www.sprakradet.no).

Bjørnetjeneste i denne sammenheng er brukt for å beskrive at vi som pårørende ubevisst kan hjelpe med oppgaver som den andre egentlig klarer selv. På denne måten kan vi frata den andre å opprettholde helsa, og gleden ved å mestre selv. Det er fort gjort i vår iver etter å være snille, å overta aktiviteter for andre. Man kan også gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved å ta i mot mer hjelp enn nødvendig.

Eksempler på hverdagsaktiviteter som er viktige for helsa:

  • Gå å handle
  • Hente post og avis
  • Vaske klær
  • Lage mat
  • Re opp sengen
  • Tømme oppvaskmaskinen

Har noen gjort en aktivitet lenge nok for deg, vil det kunne bli umulig å gjøre den selv til slutt. Av ulike årsaker kan hendelser i livet gjøre det ekstra krevende å skulle utføre hverdagsaktiviteter. Det kan være lurt å forsøke å gjenoppta aktivitetene så snart det er mulig, for å sørge for at man selv kan mestre aktiviteten igjen.

Mange av dem som er over 65 år har redusert fysisk funksjon. Forskning viser at dette som hovedregel ikke kommer av aldersmessige endringer eller sykdom, men av at kroppen blir underbrukt og understimulert (Reform Leve hele livet).