Hverdagsmestring

 

Hverdagsmestring handler om å mestre sitt liv og sine hverdagsaktiviteter best mulig. Hverdagsaktiviteter er små og store aktiviteter som utføres i løpet av en dag. Fordi hverdagsaktiviteter utføres ofte, har de stor betydning for å bevare helsa og opprettholde funksjonsnivået.

Visste du at man holder seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen, gå ut med søpla, hente posten, stelle hus osv?

Det er de små tingene som teller. Ved å fortsette å gjøre mest mulig i hverdagen selv, sørger du for å bevare de ferdighetene du har. Dette kan være påkledning, lage mat, vanne blomster osv. Dersom du har eller får helseutfordringer, er det lurt å være bevisst på hva du selv kan klare, og holde på disse aktivitetene. Kanskje du med hjelp kan lære deg å gjøre aktiviteten igjen, eller få noen hjelpemidler i hverdagen som kan gjøre at du kan være mest mulig selvstendig. Kristiansand kommune satser stort på forebygging, helsefremming og rehabilitering. Ta gjerne kontakt for å høre mer om dette.

Tankesettet hverdagsmestring skal ligge til grunn for Kristiansand kommunes helse- og omsorgstjenester. Vi fokuserer på å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?», for å sentrere samarbeidet omkring de aktivitetene som er viktige for at den enkelte skal mestre livet sitt best mulig. Fokuset er på å bygge opp under personens ressurser, og ikke frata noen en aktivitet de kan mestre selv.

Glede: Når han klarte å gå på butikken igjen, noe han i utgangspunktet ikke trodde han fikk til.

JOHANNE KLOVNING

SYKEPLEIER REHABILITERINGSTEAM

Brukermedvirkning er flott, når vi som tjenesteytere får til å bidra med likeverdighet og respekt.

ØYSTEIN ENDRESEN

RÅDGIVER

Opplevelse av mestring for bedre psykisk helse

 

«Vanene dine påvirker helsa di – den fysiske så vel som den psykiske. På samme måte som du med små grep kan styrke den fysiske helsa, kan små grep også styrke den psykiske helsa».

Helsedirektoratet anbefaler at man legger til rette for gjøremål som gir positive opplevelser

Vi kan alle bidra med noe inn i fellesskapet og bety noe for noen. Uansett hvilke helseutfordringer vi har, fysisk eller psykisk, har vi alle noen ressurser som er viktige å få frem og ta vare på. Vi er mer enn bare «sykdommen» vår. Det å kunne kjenne på mestring ved å få bruke sine ferdigheter og utvikle seg, er godt for den psykiske helsen.

Fysisk aktivitet er bra for både vår fysiske og psykiske helse. Det kan virke forebyggende på enkelte psykiske plager og kan også i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder. Her finnes informasjon om aktive sted for en bedre psykisk helse: 

https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet#Aktive-steg-for-en-bedre-psykisk-helse 

 

«Fysisk aktivitet er verdens beste medisin»

 

 

-Trygve Waldeland, fysioterapeut

Opplevelse av mestring for bedre fysisk helse

 

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Det er langt bedre å være litt fysisk aktiv, enn å bare være i ro. Fysisk aktivitet er gunstig for alle. Det er ikke farlig å trene, selv om du har kroniske smerter. Holder du deg i regelmessig bevegelse, er gevinsten stor.

 

  • Du får bedre humør og mer energi
  • Du får bedre helse, sover bedre og tenker klarere
  • Det blir lettere å reise, være på hytta og gå i skog og mark
  • Du holder tritt med barn, barnebarn og sosialt nettverk
  • Sjansen øker for at du kan være selvhjulpen lenger

 

Tips for bedre fysisk helse:

  • Leddene dine får naturlig smøring når du beveger deg. Sørg for allsidig bruk av kroppen hver dag. Arbeid i hus, hage og garasje er gode former for fysisk aktivitet
  • Å gå i trapp er bra for balansen og styrker beina. Gå trappa daglig, om du kan.
  • Trener du balanse og styrke, vil det føles tryggere å bevege seg. Det blir lettere å delta i sosiale aktiviteter og å gå utendørs. Daglige gjøremål som å henge opp klær kan også bli enklere.
  • Ta utgangspunkt i det som gir deg glede. Daglige gjøremål som å henge opp klær kan også bli enklere
  • To tiårs tap av styrke og muskelmasse hos eldre kan gjenvinnes etter to måneder med styrketrening.