Hva kan du gjøre?

Hva kan jeg gjøre for min egen del?

Helsedirektoratet anbefaler fysisk aktivitet uansett alder, og viser til at det kan gi bedre fysisk og psykisk helse. Man trenger ikke trene hardt for å opprettholde god helse, og hverdagsaktiviteter er noe av det viktigste du kan gjøre. 

 Husk på:

  • Ikke gi fra deg oppgaver du kan mestre selv
  • Tenk gjerne gjennom om det finnes andre måter å gjøre en aktivitet på, eller om hjelpemidler kan bidra til at du selv fortsatt kan gjøre aktiviteten
  • Si i fra om noen hjelper deg mer enn nødvendig eller overtar oppgaver for deg 
  • Søk støtte og hjelp når du trenger det
  • Tenk gjennom hva som er viktig for deg, og fokuser på hva som skal til for at du skal oppnå nettopp dette
Hva kan jeg som pårørende gjøre?

Som pårørende er det fort gjort å overta oppgaver for noen som strever med å utføre den selv. Dette gjøres for å være snill, og de fleste tenker ikke over at det kan bidra til redusert funksjon. Ved å overta en aktivitet kan det gjøre at den andre til slutt ikke kan klare å utføre oppgaven selv lenger, og det kan føre til mindre selvstendighet i hverdagen. 

Tips:

  • Tenk gjennom hvorfor du ønsker å overta aktiviteten – er det nødvendig?
  • Forsøk å finne årsaken til at din nære ikke selv kan utføre aktiviteten lenger. Kan noe gjøres for at han/hun kan klare det igjen?
  • Kan dere gjøre aktiviteten sammen i stedet for at du overtar?
  • Finnes det hjelpemidler som gjør at din nære kan klare å utføre aktiviteten selv?

I omsorgen for personer med rusutfordringer kan man som pårørende gjøre bjørnetjenester gjennom altoppslukende omsorg. Den enkeltes mulighet for å ta ansvar og valg for eget liv er viktig. Å våge å være en medvandrer er vanskelig, men viktig for at den andre selv skal ta ansvar for eget liv, og ta egne valg i livet.  Det er viktig å være klar over dette og å søke hjelp og støtte når du trenger det!

 

Det er viktig at du som pårørende ikke gjør bjørnetjenester for deg selv, men sørger for å ivareta egen helse. Å være i en pårørenderolle kan være krevende, og det kan være behov for å søke støtte og hjelp for egen del.

  

 

 

 

«Når man er nedstemt er det mange som slutter med aktiviteter som før ga glede. Du som venn og pårørende kan være en viktig støttespiller på veien mot bedring. Gjør noe aktivt sammen»

TORUNN HELEN

PSYKISK HELSEARBEIDER

«Hold fast på hverdagsaktivitetene dine selv om de er aldri så kjedelige! De kan gi deg bedre helse!»

ÅSHILD JOHANNESSEN

ERGOTERAPEUT